Van de bestuurstafel


Hallo leden van VV Gruno,
Hierbij willen we onze leden in deze rare tijd toch blijven informeren en tevens vooruit kijken hoe en wanneer we het seizoen weer kunnen hervatten en voortzetten .

Corona virus

Het Corona virus heeft de wereld in haar greep. Een groot deel van het normale leven ligt stil, waaronder de belangrijkste bijzaak in het leven, het voetbal. Erg vervelend, maar zeer begrijpelijk. Er is ons nog niet ter ore gekomen dat er leden van onze club besmet zijn geraakt met het virus. Wij hopen dat dit zo blijft. Laten we hopen dat deze drastische maatregelen, die zijn genomen door onze regering, het gewenste resultaat hebben zodat we na de zomer weer lekker kunnen gaan voetballen.
Omdat we allemaal zaten te wachten op duidelijkheid, zijn er diverse versoepelingen van toepassing geweest .
De senioren en jeugdleden hebben inmiddels al weer aan de trainingen deelgenomen, de eerste oefenwedstrijden zijn al weer gespeeld of ingepland, het beker programma en competitie programma zullen in september definitief worden hervat.

Triest bericht

Ook hebben we als vereniging helaas afscheid moeten nemen van Rieks Sloots (71 jaar) en bestuurslid (penningmeester) Henk Boon (60 Jaar) beide heren waren sinds kleins af aan lid van onze vereniging hierbij wensen we de familie veel sterkte toe.

Mutatie bestuur

In de afgelopen periode hebben we enkele mutatie doorgevoerd in het bestuur zo zullen de Heren Jan v/d Rijst en Gerrit Jansen de functie als Penningmeester op zich nemen en zal Michael Mast als algemeen lid fungeren. Verder zijn we nog steeds op zoek naar diverse nieuwe bestuursleden om diverse zaken op te pakken heeft u belangstelling neem dan vrijblijvend contact op met bestuur@vv gruno.nl

Schoonmaak en onderhoud

We proberen van de nood een deugd te maken.
We kunnen nu eerder zaken oppakken die zijn blijven liggen , zo zijn we momenteel bezig in de kantine met diverse aanpassingen waaronder muurschildering, verlaging en opberg ruimte boven de bar, aanbrengen kabelgoten boven het plafon, installeren en monteren van een letterbak achter de bar, tevens zal het muziek apparatuur vervangen worden.
Verder zal in en om beide gebouwen diverse ruimtes een grote schoonmaak ondergaan.

Indelingen voor seizoen 2020-2021

Elk jaar zijn er vele mutaties bij de club mbt de indelingen van de teams.
Diverse leden hebben ons verlaten maar ook nieuwe leden hebben zich aangemeld, mede door deze wijzigingen waren er vele mutaties nodig in ons ledenbestand deze zijn inmiddels bijgewerkt. De teams zijn inmiddels bij de KNVB ingeschreven , de publicaties zullen in de periode van 10 juli t/m 21 augustus kenbaar gemaakt worden door de knvb (houd dus de website in de gaten )

Contributie 2019-2020 en 2020-2021

Alle sportbonden in Nederland hebben aangegeven dat de leden gewoon hun contributie verschuldigd zijn aan de vereniging. Echter hebben wij er voor gekozen om het laatste kwartaal van seizoen 2019-2020 niet volledig te innen dit is anders dan bij een sportschool waar je abonnementsgeld betaald, is contributie een bijdrage aan jouw vereniging, waar we alles met elkaar moeten organiseren; je bent geen klant, maar lid en dus een onderdeel van. Onze vereniging heeft de contributie nodig om alle kosten die gewoon doorlopen, te kunnen blijven betalen zodat er we straks na de crisis weer gewoon kunnen gaan voetballen. Nee niet gewoon, maar dankzij de vele vrijwilligers die dit voor iedereen mogelijk maken!
Dus betaal tijdig de contributie, helaas zijn toch enkele leden die nog een achterstand hebben tov vorige seizoen laat het niet oplopen gezien de eerste run voor 2020-2021 in juli weer wordt geïncasseerd.

Kantine

Kantine VV Gruno is weer open
Een van de consequenties van de maatregelen van onze regering was dat alle kantines gesloten moesten worden tot 1 juli.na deze datum zou de kantine weer open mogen we hebben als bestuur gekozen om dit niet te doen ivm de huidige werkzaamheden.
Wel kunnen we melden dat de kantine begin augustus open gaat, mits er geen verandering komt in het beleid van de gemeente of regering.

Algemeen

Door de Corona crisis worden we allemaal bewust van wat we allemaal moeten missen, en hoe gewoon we heel veel zaken vonden. Zomaar overal naar toe gaan, lekker chillen en voetballen met je vrienden, vriendinnen en familie , een dagje weg, naar een feestje, een zaterdag op West-End om diverse wedstrijden te kijken , het lijkt zo gewoon, maar het blijkt nu niet zo te zijn bepaalde regels moeten we hanteren om het virus tegen te gaan.
Nu we weer langzamerhand kunnen denken aan het voetballen, wil ik een iedereen vragen om zoveel mogelijk de regels in acht te nemen zodat we weer samen van het spelletje voetbal kunnen genieten.

Wij als bestuur zijn nog steeds met de voorbereidingen bezig voor het nieuwe seizoen We gaan dit zorgvuldig doen om zo een vliegende start te kunnen maken bij de start van het nieuwe competities.

Tot slot hopen wij dat een ieder van jullie, jullie gezinnen en familieleden, ongeschonden uit de crisis zal komen, zodat we straks met elkaar en vol trots, de eer van onze club, VV Gruno, hoog kunnen houden. Want met elkaar maken we de club!

Namens het bestuur van VV Gruno
John Jullens
bestuurslid