Nieuw scorebord vv Gruno geplaatst

Op zaterdag 6 oktober is een nieuw scorebord bij het hoofdveld geplaatst. Dit bord vervangt het oude, dat niet meer functioneerde. Het nieuwe scorebord is aangeboden en gesponsord door:

Ten opzichte van de vorige, zijn de cijfers groter en daardoor beter zichtbaar voor de supporters aan de andere kant van het veld. Het nieuwe scorebord is tijdens de eerste thuiswedstrijd van VV Gruno 1 – MKV  in gebruik worden genomen.

Het nieuwe scorebord (foto) van VV Gruno is geplaatst door Michael Mast en Jan van der Rijst met medewerking van Stalen Steiger van Dorland.

Hierbij willen we als bestuur VV Gruno  Pro-store van harte danken voor het aanbieden van het score bord.