Club van 25

Persoonlijke gegevens

Door het invullen van uw e-mailadres geeft u toestemming
aan v.v. Gruno om uw e-mailadres te gebruiken voor
correspondentie met u (zoals het ontvangen van
nieuwsbrieven en het oproepen voor een algemene ledenvergadering).

Betaling / Incasso

Machtiging voor doorlopende incasso.

Door het invullen van Uw IBAN nummer geeft u toestemming aan v.v. Gruno om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. U machtigt u v.v. Gruno om €25,00 euro van uw rekening af te laten schrijven vanwege uw sponsoring. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen 30 dagen laten terugboeken.
Bezig met versturen