Contributie Inning 4e Kwartaal

Beste Leden,

Als bestuur wisten we nog niet welk effect de Corona en haar maatregelen op de trainingen en wedstrijden zouden hebben in het seizoen 20/21, voortzetting van de competitie was onzeker.

Spelende leden hebben nu al een groot gedeelte van trainingen en wedstrijden gemist. Als bestuur moesten we met allerlei factoren rekening houden. Feit is dat de vereniging veel inkomsten misloopt mede door het sluiten van de kantine. Tegelijkertijd gaan de vaste kosten van de accommodatie en de afdracht aan de KNVBgewoon door.

Daartegenover staat dat we ook steun hebben gehad van de Rijksoverheid en de Gemeente Groningen waar we veel waardering voor hebben, maar ook moeten we niet vergeten dat gelukkig ook onze sponsoren de vereniging zijn blijven steunen.

De leden mogen van het bestuur verwachten dat wij geen beslissingen nemen, die de (financiële)toekomst van de vereniging in gevaar brengen.

Maar dat wij tegelijkertijd ook oog hebben voor de leden, die ongewild te maken hebben met Corona maatregelen en nu minder gebruik kunnen maken van onze sportfaciliteiten.

Alles overwegende heeft het bestuur besloten om het 4e kwartaal contributie niet te innen , De financiële draagkracht van de vereniging is voldoende en we vinden dit gegeven in deze huidige situatie een juiste beslissing naar onze leden toe.

Hopelijk blijft iedereen gezond en ontmoeten we elkaar weer snel in het clubhuis en op het sportcomplex. We gaan er allemaal vanuit dat het seizoen 2021-2022 doorgaat en een knalseizoen wordt.

Vriendelijke groet,

Bestuur VV Gruno